Nieruchomość 1000mkw zabudowana budynkiem stajni, Henryków-Urocze

Km 465/16

19.02.2019

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WA1I/00034979/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 19-02-2019 r. o godz. 13:15

w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 204 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 56/3 o powierzchni 1000m2, zabudowanej budynkiem, którego południowa część stanowi domek gościnny, a pozostała część stajnię z czterema stanowiskami oraz przylegającym od północy budynkiem wiaty, o łącznej powierzchni 180,5m2, w tym: powierzchnia części mieszkalnej 45,59m2, powierzchnia stajni 113,52m2, powierzchnia wiaty 21,39m2,

należącej do dłużnika: Magdalena Świętoń

położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Różana, Henryków-Urocze, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/00034979/0

Suma oszacowania wynosi 299 179,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 385,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 917,90 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

79 10201026 0000 1602 0164 7536

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14 w informacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Sygnatura akt sądowych: I Co 401/16

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opis nieruchomości wg stanu na dzień oględzin w dniu 21.06.2018r.

Nieruchomość stanowi zabudowana działka gruntu nr ew. 56/3 o powierzchni 1000mkw, o kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Dojazd do działki zapewniony jest przez wydzieloną drogę wewnętrzną – dz. ew. nr 56/2 na podstawie prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr WA5M/00237008/8. Nieruchomość posiada podłączenie do szamba i jest zaopatrzona w instalację wodną podłączoną do studni znajdującej sie na dz. 56/2. W ulicy Różanej dostępna sieć gazowa i wodociąg. Działka porośnięta jest trawą i chwastami. Przed częścią mieszkalną ozdobne nasadzenia iglaste. W skutek wydzielenia z większej nieruchomości na działce znajdują się niewielkie fragmenty wewnętrznych wygrodzeń oraz ogrodzenie jednego boku działki tylko ze strony północno-wschodniej.

Działka 56/3 zabudowana jest budynkiem, którego południowa część to domek gościnny, a pozostała część to stajnia z czterema stanowiskami oraz przylegającym do niego od północy budynkiem wiaty. Budynek gospodarczy został wybudowany ok. 1993 roku. Stan techniczny dobry. Nie zaobserwowano znaczących pęknięć ścian, zacieków czy zawilgocenia. Budynek do odświeżenia – malowania. Ściany zostały wykonane z pustaka. Okna plastikowe. Na podłodze w części mieszkalnej terakota, ogrzewanie elektryczne podłogowe. Część mieszkalna posiada instalację elektryczną oraz instalację kanalizacyjną przyłączoną do szamba i ujęcie wody ze studni – hydrofornia stanowi jedno z pomieszczeń części mieszkalnej budynku gospodarczego. Pokrycie dachu blachodachówką wymagającą pokrycia nową farbą. W stajni nad boksami użytkowanymi pierwotnie jako stanowiska dla koni drewniany strop, pod więźbą dachową nakrytą blachodachówką znajduje się poddasze. Posadzka w stajni z wylewki betonowej. Drewniane wrota na przestrzał budynku.

Zgodnie z uchwałą nr 378/XXIV/2000 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.04.2000r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Henryków Urocze „A” ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 130 poz. 1237 i 1238z 27.10.2000r. nieruchomość znajduje się na obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem 13 MN – mieszkalnictwo ekstensywne jednorodzinne.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.komornikwpiasecznie.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij